Nederlandse ondernemer moet opletten als een werknemer in Duitsland woont!

Nederlandse ondernemer moet opletten als een werknemer in Duitsland woont!

Basisregel van het grensoverschrijdend werken is dat je in het land waar je werkt loonbelasting moet betalen en je ook aldaar sociaal verzekerd bent.

Wat geldt echter als je als inwoner van Duitsland weliswaar op een Nederlandse pay-rol staat, echter (ook) in Duitsland werkt?

Het voorbeeld in de laatste nieuwsbrief van de “Duitse” vrachtwagenchauffeur in Nederlandse dienst die internationaal (dus ook in Duitsland) rijdt heeft veel vragen opgeroepen. Derhalve is een uitvoerige toelichting op zijn plaats omdat e.e.a uiteraard voor alle “Duitse” werknemers en niet alleen voor vrachtwagenchauffeurs van toepassing kan zijn.

Een inwoner van Duitsland is in Duitsland onbeperkt belastingplichtig. De belastingplicht strekt tot alle inkomsten in de zin van het Duitse wet inkomstenbelasting.

Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland is hij/zij echter van de belastingplicht vrijgesteld voor zover het belastingrecht in het kader van het verdrag aan Nederland is toegewezen. Realiseert een natuurlijke persoon die in Duitsland woont inkomsten uit een dienstverband dan heeft Nederland het recht tot belastingheffing als de werkzaamheden in Nederland zijn uitgevoerd.

Een vrachtwagenchauffeur bevindt zich regelmatig in of bij zijn vrachtwagen. Het voertuig is derhalve regelmatig de arbeidsplaats. De plaats waar de arbeid wordt uitgevoerd wordt bepaald door de plaats waar zich het voertuig bevindt c.q. verblijft of rijdt.

Conclusie:

a) over tijden die de werknemer in Duitsland werkt dient in Duitsland
    loonbelasting betaald te worden, over tijden die hij in Nederland werkt,
    in Nederland. 

b) voor het geval de werknemer op een dag zowel in Duitsland als in
    Nederland werkt, zijn deze tijden in verhouding van de verblijfsduur
    tot de overeengekomen werktijd op te splitsen. Salaris dat m.b.t.
    vakantie- en/of ziektedagen wordt betaald is in het woonland, dus
    Duitsland belastbaar. 

c) voor het geval de werknemer (tijdelijk) noch in Duitsland noch in
    Nederland werkt heeft Duitsland in verhouding tot Nederland het
    belastingrecht. Bestaat tussen Duitsland en het derde land een
    belastingverdrag zo zullen over het algemeen ook de tijden in het derde
    land in Duitsland belastbaar zijn voor zover de werknemer minder dan
    183 dagen in het derde land verblijft. 

d) de 183 dagen regeling is in het specifieke geval dat de werknemer in
    Duitsland woont en aldaar ook (tijdelijk) werkt en de werkgever in
    Nederland gevestigd is niet van toepassing. 

e) voor zover een inkomen(-sdeel) in deze situatie in Nederland belast is,
    verleent Duitsland (onder progressievoorbehoud) een vrijstelling van de
    belasting m.b.t. dit deel.

Praktijkoplossing: werken uw (“Duitse”) medewerkers zoals buitendienstmedewerkers of chauffeurs ook in Duitsland dan dient er een precieze uurregistratie m.b.t. de werktijden per land te worden gevoerd. Het salaris moet alsdan tussen de twee landen worden verdeelt en per land dient een loonafrekening te worden gemaakt en de bedragen moeten aan de desbetreffende fiscus worden afgedragen.

Hulp nodig? Neem dan contact op met dhr. U. Meier van ons kantoor tel: 0049 2821 72220. Zoals u weet verzorgen wij ook de loonadministratie voor Nederlandse bedrijven met activiteiten in Duitsland.

N.B.: Steeds meer Nederlanders kopen een huis in Duitsland. Ook voor hun is bovengenoemde regeling van toepassing!