Wonderbaarlijk grensverkeer deel II: Gehuwd homopaar

Wonderbaarlijk grensverkeer deel II: Gehuwd homopaar

Een van de partners van een naar Nederlands recht gehuwd homopaar heeft als grensarbeider in Duitsland gewerkt. Zij wonen beiden in Nederland. De voormalige grensarbeider is ernstig ziek. Bij overlijden heeft een nabestaande recht op een Duitse Hinterbliebenenrente én een gedeeltelijke Anw-uitkering.

Er geldt dan wel naar Duits recht dat er sprake moet zijn van een (hetero) huwelijkspartner. In dit geval bepaalt Vo. 1408/71 (art. 1, lid g) dat de wetgeving van het uitkeringsland (Duitsland) bepaalt wie er als nabestaande beschouwd moet worden.

Volgens het Nederlands recht is de partner wel nabestaande en volgens het Duits recht is hij geen nabestaande. Elke lidstaat heeft het recht zijn eigen sociaalzekerheidstelsel naar eigen inzichten in te richten. Nederland heeft als enige lidstaat in de Europese Unie geen wettelijke arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering.

In Duitsland bestaat – net als in vele lidstaten binnen de Europese Unie – geen wettelijk homohuwelijk. Dat gebrek in harmonisatie kan niet door coördinatie worden opgelost.

Bron: Ger Essers, FNV Brussel

Wordt vervolgd