VOB/B in z´n geheel of helemaal niet

VOB/B in z´n geheel of helemaal niet

In de praktijk worden vaak overeenkomsten gesloten die enerzijds de VOB/B (de bijbel van de Duitse bouw) tot inhoud hebben en anderzijds ook afwijkende bepalingen kennen. Tot nu toe was dit alleen schadelijk als de afwijkende bepalingen de kern van de VOB/B aantastten.
Het Bundesgerichtshof heeft aan deze situatie een einde gemaakt. Elke afwijking van de VOB/B binnen de contracten leidt ertoe dat de VOB/B bepalingen ter discussie komen te staan.

Zoals u weet kent de VOB/B een aantal bepalingen die ieder voor zich genomen in strijd met de wet zijn, omdat zij voor de ene of de andere kant onbillijke voordelen inhouden. Alleen door het samenspel van positieve en negatieve bepalingen van weerskanten wordt de VOB/B geaccepteerd. Hiervoor moet de VOB/B echter in het geheel zijn overeengekomen zonder aantasting door andere bepalingen, aldus de rechters.

Iedereen in de bouwwereld snapt dit onmiddellijk. Als u dit twee keer moet lezen, komt u niet uit de sector.

Meer weten over de mystiek van de bouw? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.