Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de noodzaak om voor elke afnemer een kredietlimiet vast te leggen. Hoe doe je dit in de praktijk?

In eerste instantie dient men te kijken naar de individuele afnemer. Is het een zelfstandig bedrijf of is er sprake van een concernstructuur. Indien u in het laatste geval aan concerndochters levert, is het voor de beoordeling van het algehele engagement belangrijk deze mee op te nemen.

In het kredietlimiet zijn alle financiële verplichtingen van de afnemer uit de zakelijke relatie met u op te nemen en met voorrang de volgende:

  • open posten waar geen 100% zekerheid tegenover staat
  • open bestellingen van de afnemer voor zover u levering heeft toegezegd
  • fabricagekosten, voor zover u een speciaal voor de afnemer te produceren product levert
  • consignatiegoederen die in handen van uw relatie zijn; immers de beschikkingsbevoegdheid ligt bij uw relatie

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Wilt u inmiddels meer weten over creditmanagement in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Schneider-Maessen. Wilt u meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Peter Liewes. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer informatie over dit thema: zie onze nieuwsbrief februari 2005.