Nieuwe wettelijke regelingen per 01-04-2005

Een aantal nieuwe wettelijke regelingen zijn van kracht: 

  • a) Door het Gesetz zur Foerderung der Steuerehrlichkeit is het voor de fiscus en andere instanties mogelijk geworden in voorkomende gevallen tot op heden verzwegen bankrekeningen en aandelendepots te traceren. E.e.a. geschiedt via de zgn. Kontenabfrage bij een centraal meldpunt (BAFIN). De instanties verkrijgen aldaar informatie over de stamgegevens van de rekening c.q. het depot, niet echter informatie over bankstanden of boekingen. Werpen de inlichtingen vraagtekens op, wordt in eerste instantie bij de houder van de rekening navraag gedaan. Komt men er niet uit, moeten de banken openheid van zaken geven.

Meer weten over bankenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer
L. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0. 

  • b) Hervorming van het duale opleidingssysteem

Zoals de getrouwe lezer van onze nieuwsbrief weet bestaat in Duitsland een duaal opleidingssysteem voor jongeren. Werken in een bedrijf en deelnemen aan de Berufsschule voor enkele dagen per week is de typische opleiding. Tot nu toe moest de gehele opleiding (op uitzonderingen na) in Duitsland zijn gevolgd om tot het examen te worden toegelaten. Vanaf nu is het algemeen mogelijk een gedeelte van de opleiding in het buitenland te volgen. Een duidelijke verbetering voor bedrijven die grensoverschrijdend werken en hun leerlingen bijv. ook in Nederland te werk willen stellen.

  • c) Justizkommunikationsgesetz

De naam zegt het al. Justitie wil communiceren en dat ook nog per e-mail. Vereist is echter een elektronische signatuur(kaart) om de identiteit van de afzender te kunnen waarborgen.
NB: zonder signatuur is een e-mail waardeloos en bij rechtbankzaken moet nog steeds een advocaat (met diens signatuur) worden ingeschakeld.

Meer weten over het voeren van gerechtelijke procedures bij de Duitse rechter? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten: via 0049-2821-7222-0 en noem het rechtsgebied waar u meer over wilt weten