Nederlandse busondernemer moet in Duitsland omzetbelasting betalen!

Nederlandse busondernemer moet in Duitsland omzetbelasting betalen!

Vervoert een Nederlandse busondernemer personen in of door Duitsland, dan is hij verplicht in Duitsland omzetbelasting te betalen. Daarbij speelt het geen rol of men Nederlandse en/of Duitse personen vervoert, de passagiers jongeren, volwassenen of senioren zijn of dat het gaat om een lijn- of charterdienst.

Buitenlandse ondernemers uit de sector dienen zich (uitzonderingen nagelaten) voordat zij voor het eerst omzetbelastingplichtige reizen uitvoeren bij de bevoegde Duitse fiscus aan te melden. Per ingezette bus wordt een aparte Bescheinigung verstrekt die bij reizen in Duitsland aan boord dient te zijn.

Belast wordt het deel van de overeengekomen vervoersprijs die op de Duitse route betrekking heeft. Bij de berekening, wordt de afstand van de buitenlandse route vergeleken met de afstand van de Duitse route. Het tarief bedraagt 19%. Indien de Duitse route minder is dan 50 km geldt een tarief van 7 %.

Meer weten over belastingrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer A. Craemer of de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.