Incasso: wij kregen een koekje van eigen deeg

Incasso: wij kregen een koekje van eigen deeg

De bedoeling was uiteraard u erop te attenderen wat debiteuren zo allemaal kunnen bedenken om een incasso op een blijkbaar redelijke manier te traineren.

Het was uiteraard niet de bedoeling dat de lezers van onze nieuwsbrief deze vragen gebruiken om onze incassoafdeling het leven moeilijk te maken. Uiteraard geschiedde dit zonder dat onze dames het door hadden. Op een sommatie van ons kantoor kwam een reactie van een debiteur in vorm van een aantal vragen. Deze werden beantwoord, nadat wij het dossier hadden uitgeplozen.

Als reactie hierop belde de debiteur en vroeg lachend aan de verantwoordelijke medewerkster of zij niet door had dat de vragen afkomstig waren uit onze eigen nieuwsbrief.

Een sportief gebaar, waarvoor onze dank. Dat ontlast de debiteur echter niet van zijn verplichting nu ook per omgaande te betalen en hebben wij inmiddels de opdracht gekregen om de zaak naar de rechtbank te verwijzen onder het mom van “Schluss mit lustig!“.