Wonderbaarlijk grensverkeer deel I: ongehuwd samenwonend

Wonderbaarlijk grensverkeer deel I: ongehuwd samenwonend

Lia (55 jaar) wil samen met haar vriend – een leraar met VUT-uitkering – verhuizen van Nederland naar Duitsland. Lia werkt niet en ontvangt ook geen uitkering. Bij wonen in Duitsland is zij niet meer verplicht AOW-verzekerd. Dat probleem kan zij oplossen door een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten bij de Sociale Verzekeringsbank (€ 448.30 per jaar).

Bij wonen in Duitsland is zij ook niet meer ZVW/AWBZ-verzekerd. Omdat zij niet gehuwd is, kan zij naar Duits recht ook niet meeverzekerd worden met haar vriend. Medeverzekering naar Duits recht geldt alleen voor gehuwden. Het woonland bepaalt volgens Vo. 1408/71 (art.1, lid f, sub i) wie er meeverzekerd wordt. Wil Lia in Duitsland gaan wonen dan zal zij moeten aantonen dat zij verzekerd is tegen ziektekosten (Richtlijn 2004/38 EG art. 7, lid sub b). Er bestaat wellicht de mogelijkheid om een dure particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. Het probleem kan zij ook oplossen door een betaalde baan in Nederland dan wel Duitsland te gaan zoeken, waardoor zij zelf verzekerd wordt. Als zij naar België verhuist, heeft zij dit probleem niet. België erkent wel samenwonen voor de ziekteverzekering. Hoewel het niet de meest romantische reden is kan een huwelijk het probleem ook oplossen.

Bron: Ger Essers, FNV Brussel

Wordt vervolgd