Contracten: mag ik mijn levering opschorten als ik denk dat de debiteur niet zal betalen?

Contracten: mag ik mijn levering opschorten als ik denk dat de debiteur niet zal betalen?

Een vraag die een ieder zich wel eens zal hebben gesteld. Zoals altijd is het geven van een algemeen antwoord niet mogelijk.

In eerste instantie hangt het antwoord af van de onderhavige overeenkomst. Is in het kader van de overeenkomst of binnen de ter hand gestelde algemene voorwaarden geen desbetreffend voorbehoud gemaakt, dan wordt het moeilijk want pacta sunt servanda (contracten moet je gewoon naleven en dat betekent eerst leveren, dan vangen).

Als de eigen algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, zal men over het algemeen onder de inkoopcondities van de opdrachtgever handelen. Wat daarin staat laat zich raden.

Toch kent de Duitse wet een uitweg als er helemaal niets is afgesproken omtrent een eventueel financieel probleem bij de afnemer. Als de leverancier hard kan maken dat de afnemer niet zal (kunnen) betalen, kan hij o.a. een vooruitbetaling, borgstelling of bankgarantie eisen alvorens hij levert. Een van de denkbare situaties waarin je zoiets hard kunt maken is, als er beslag is gelegd op het vermogen van de afnemer.

Meer weten over contracten en algemene voorwaarden in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.