Uitsluitende bevoegdheid Nederlandse rechter is beginnersfout

Uitsluitende bevoegdheid Nederlandse rechter is beginnersfout

Regelmatig zien wij in Nederlandse “Algemene Voorwaarden” of contracten, dat uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard om over geschillen met (Duitse) afnemers te oordelen.

Het idee hierachter is, dat de Nederlandse ondernemer een thuiswedstrijd wil spelen voor het geval een zaak voor de rechter moet komen. Menselijk begrijpelijk, maar zakelijk een (vaak dure) fout.

Door deze clausule is het Nederlandse bedrijf namelijk gedwongen alle procedures in Nederland te voeren. Dit betekent het volgende: elke dagvaarding moet in eerste instantie aan de Duitse afnemer worden betekend en tussen de betekening en de zitting moet een periode van minimaal een maand liggen, zodat de afnemer in staat is om verweer te voeren. Ook moet de dagvaarding in de Duitse taal vertaald worden (extra kosten).

Na een (hopelijk) positieve afloop van de procedure moet ook het vonnis vertaald en betekend worden.

Dit vonnis is echter niet zomaar in Duitsland te executeren, maar moet er eerst nog een Duitse exequatuurprocedure gevoerd worden. Hiervoor is de inschakeling van een Duitse advocaat noodzakelijk en zijn opnieuw griffierechten verschuldigd, wat wederom extra kosten met zich meebrengt en uiteraard ook weer einige tijd in beslag neemt.

Pas als deze procedure is doorlopen, kunnen de eerste executoriale maatregelen worden genomen. Al met al zulen tussen het opstarten van de zaak in Nederland en de uitvoering in Duitsland minimaal 9 tot 12 maanden liggen.

Deze moeizame en langdurige weg moet u ook bewandelen als u uw eigendomsvoorbehoud wilt realiseren, omdat men hiervoor in Duitsland in bezit moet zijn van een gerechtelijke titel.

Goederen die aan modetrends onderhevig of bederfelijk zijn, zullen op het moment dat u in Duitsland actie kunt ondernemen van geen enkele waarde meer zijn.

Deze situatie had u kunnen vermijden als u de vrijheid had gehad om ook in Duitsland gerechtelijke stappen te ondernemen. Via een kort geding procedure in Duitsland is het mogelijk het eigendomsvoorbehoud binnen enkele dagen te realiseren. Ook een incassoprocedure kan in Duitsland binnen enkele maanden zijn afgerond (als debiteur geen verweer aantekent).

Oplossing: Kom in uw contracten en Algemene Voorwaarden overeen, dat over het algemeen de Nederlandse rechter bevoegd is, u zich echter voorbehoud de afnemer ook aan zijn algemene zetel te dagvaarden.

Gevolg: U kunt alleen in Nederland worden gedagvaard (thuiswedstrijd-effect) maar u heeft zelf de keuze om ook in Duitsland snelle actie te ondernemen.

Wilt u meer weten? Neemt u dan s.v.p. contact op met dhr. Croonenbrock van ons kantoor. Tel: 0049-2821-722-0