Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

In onze nieuwsbrief van april hebben wij u al over de inhoud van deze geplande regeling geïnformeerd. In de Vermittlungsausschuß van het parlement en de bondsraad (Eerste Kamer), (die wordt ingesteld als de bondsdag (Tweede Kamer) en de bondsraad (Eerste Kamer) het niet eens kunnen worden over een nieuwe wet) zijn nu enkele wijzigingen overeengekomen.

De ketenaansprakelijkheid voor sociale lasten wordt niet door de hele keten doorgetrokken, maar eindigt voor elke opdrachtgever bij zijn opdrachtnemer. De aannemer is aansprakelijk voor de afdracht van de sociale verzekeringspremies door zijn directe onderaannemers; de onderaannemer is aansprakelijk voor zijn onderaannemer en deze wederom voor degene aan wie hij een opdracht verstrekt.

De nieuwe regeling zal waarschijnlijk per 01-08-2002 in werking treden. Let dus op met wie u in zee gaat………

Meer weten? neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0.