Nepwerklozen vervalsen Duitse statistiek

Nepwerklozen vervalsen Duitse statistiek

Fantastische exportcijfers maar een explosieve stijging van de werkloosheid zult u denken. Immers rond vijf miljoen Duitsers zitten volgens de statistiek zonder werk, terwijl het in 2004 ‘maar’ 4.5 miljoen waren.

De reden ligt in de ombouw van het Duitse sociale stelsel, waardoor (langdurig) werklozen en erwerbfähige Sozialhilfeempfänger in een uitkeringsstelsel zijn samengevat. Omdat de uitkeringen voor Sozialhilfeempfänger, anders dan de uitkering op basis van het Arbeitslosengeld II, ten laste van de gemeentes gaan, hebben de gemeentes iedereen die ook maar een vinger kan bewegen als werkzoekende gemeld. Dit heeft tot de volgende ontwikkeling geleid. Voor meer informatie zie: https://www.bundesregierung.de/Anlage813196/arbeitsmarktzahlen.pdf

Gevolg: Er is geen uitkeringsgerechtigde bijgekomen, maar deze teert nu wel uit een ander potje.