Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Dagelijks ontvangt onze sectie arbeidsrecht vragen omtrent het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een ‘Duitse’ medewerker. Reden genoeg om de gang van zaken nog eens de revue te laten passeren.

Heden: ontslag tijdens de proeftijd

Zoals u weet bedraagt de proeftijd in Duitsland maximaal zes maanden. De duur van de proeftijd moet in de arbeidsovereenkomst (schriftelijk) worden vastgelegd. Doe u dat niet, is er onmiddellijk sprake van een dienstverband voor onbepaalde tijd en is de daarvoor geldende wetgeving van toepassing.

Is de proeftijd rechtsgeldig overeengekomen, kunnen beide partijen de overeenkomst onder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen. Deze opzegtermijn bedraagt over het algemeen 2 weken. In CAO´s maar uiteraard ook in de arbeidsovereenkomst kunnen andere opzegtermijnen worden overeengekomen. Kortere opzegtermijnen dan de wettelijke kunnen uitsluitend in CAO´s zijn opgenomen. Alle andere afspraken om de opzegtermijn te verkorten zijn nietig.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over Duits arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.