Incasso en Credit Management zijn twee kanten van dezelfde medaille

Incasso en Credit Management zijn twee kanten van dezelfde medaille

Als lezer van onze nieuwsbrief weet u dat ons kantoor enkele duizenden incasso-opdrachten per jaar vanuit het Nederlandse bedrijfsleven ontvangt. Tevens weet u dat ons kantoor als geen ander tracht, via gedegen credit management juist deze incasso´s te voorkomen. Immers, wij stonden aan de wieg van de Duitse Vereniging voor Credit Management (VfCM e.V.), een vereniging met inmiddels meer dan 600 Duitse (groot) bedrijven.

Wat voor Duitse bedrijven onderling een pure noodzaak is, namelijk het kennen van de klant, het maken van een financiële inschatting en het geven van een klantenlimiet, is voor Nederlandse exporteurs helaas vaak bijzaak. “Blauaeugig” levert men aan de Duitse klant zonder enige kredietinformatie in te winnen of precies te weten wie de opdrachtgever is (een AG, GmbH, GmbH & Co. KG, OHG, GbR of eenmanszaak ).

Als u sommige rekeningen zou zien die bij ons worden ingediend en daarnaast de CMR aan wie is geleverd, dan zou u vertwijfeld raken, zoals soms ook onze incasso-afdeling soms doet (vooral als blijkt dat onze opdrachtgever het ook niet meer weet wie, wat, wanneer heeft besteld, maar wel verwacht, dat zo snel mogelijk de aan wie dan ook verzonden rekening wordt betaald).

Eigenlijk is deze wereld heel simpel samen te vatten in drie woorden: wie, wat, wanneer.

Als u deze vragen (liefst gedocumenteerd) kunt beantwoorden is een incasso een flauw kunstje, als uw (bij het aangaan van de relatie en later geactualiseerde) kredietinformatie tenminste klopt.

Meer weten over incasso en/of credit management? Neemt u dan contact op met de heer J. Schneider-Maessen of mevrouw K. Pollmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.