Opzeggingstermijn en schriftelijke vorm bij ontslag

Opzeggingstermijn en schriftelijke vorm bij ontslag

Als je geen poot hebt om op te staan dan is er altijd nog een advocaat die iets innovatiefs kan verzinnen, zal de eiser in de volgende casus hebben gedacht:

Een transportarbeider ontvangt binnen de proeftijd na vier maanden een ontslagbrief, waarin het arbeidscontract “zum naechstmoeglichen Termin” wordt opgezegd. De opzegging is ondertekend door een procuratiehouder, diens naam niet uit de handtekening te lezen is.

Stelling van de advocaat: bij een eenvoudige activiteit als die van een transportarbeider staat een proeftijd van zes maanden in geen verhouding tot het werk en is de overeengekomen proeftijd derhalve nietig. Voorts is de handtekening van de procuratiehouder niet leesbaar en de opzegging derhalve ook om deze reden nietig.

Arbeitsgericht en Landesarbeitsgericht volgden de argumentatie van de eiser, niet zo het Bundesarbeitsgericht.

Les 1: in Duitsland kun je in arbeidsrechtzaken in hoger beroep en cassatie gaan 

Les 2: volgens de wet kan men een proeftijd van zes maanden overeenkomen (maar dat wist u al ). De lengte van de proeftijd is niet afhankelijk van het soort werk.

Les 3: Een opzegging is gebonden aan het vereiste schriftelijke vorm. Schriftelijke vorm wil zeggen, dat de wilsverklaring eigenhandig (door een bevoegd persoon) moet zijn ondertekend. Een procuratiehouder is een bevoegd persoon.

Les 4: Ondertekenen is iets anders dan paraferen. De schriftelijke vorm is gewaard als “nach dem aeusseren Erscheinungsbild erkennbar ist, dass der Unterzeichner seinen vollen Namen und nicht nur eine Abkuerzung hat niederschreiben wollen”. In zover is een royale maatstaf toe te passen. Op de leesbaarheid van de naam komt het niet aan.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.