Verkoop van aandelen GmbH moet notarieel

Verkoop van aandelen GmbH moet notarieel

Zoals u weet is ons kantoor regelmatig betrokken bij het oprichten van vennootschappen in Duitsland. Wij begeleiden de oprichtingsfase van de keuze van de passende rechtsvorm tot de uiteindelijke inschrijving in het handelsregister. Daartussen liggen nog een groot aantal (formele) stappen die nodig zijn voor een rechtsgeldige oprichting.

Is de GmbH een keer opgericht dan is het aan de vennoten om eventuele veranderingen in de statuten of een wijziging van de aandeelhoudersstructuur op de juiste wijze door te voeren.

Regelmatig zien wij dat Nederlandse aandeelhouders aandelen aan derden overdragen zonder de notariële vorm in acht te nemen. Zowel de verbintenisrechtelijke verkoop als de zakenrechtelijke eigendomsoverdracht zijn aan de notariële vorm gebonden. Zonder tussenkomst van de notaris is de “verkoop” dus nietig.

Voorts voorzien de meeste statuten in de eis dat een verkoop van aandelen slechts met toestemming van de vennootschap c.q. van de overige aandeelhouders mogelijk is. Dit betekent dat in zoverre ook nog een formeel besluit nodig is voor dat men tot “verkoop” over kan gaan.

Uiteraard moet de wijziging van de aandeelhoudersstructuur aan het handelsregister worden medegedeeld.

Meer weten over Duits vennootschapsrecht? Neem u dan contact op met dhr. F. Heinzel van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.