Handelsagenten: agent zegt op en eist desondanks goodwillvergoeding

Handelsagenten: agent zegt op en eist desondanks goodwillvergoeding

Dat de principaal verplicht is een goodwillvergoeding te betalen als hij de overeenkomst met de agent opzegt, is algemeen goed. Minder bekend is het feit dat ook in het geval dat de agent zelf opzegt, onder bepaalde omstandigheden een vergoeding moet worden betaald.

Voorwaarde is dat het voor de agent na redelijkheid en billijkheid unzumutbar is om langer aan het contract vast te houden en derhalve een begruendeter Anlass zur ausgleichserhaltenden Kuendigung bestaat.

Voorbeeld van een dergelijke Anlass: de agent vraagt meerdere keren vergeefs aan zijn principaal om een (ondertekende) schriftelijke bevestiging van de agentuurovereenkomst en de in deze geldende afspraken te overhandigen.

TIP voor agenten: Menig principaal tracht onder de goodwillvergoeding uit te komen door de agent te verleiden tot het opzeggen van het contract. In dit geval is immers in beginsel geen goodwillvergoeding verschuldigd. Kijk derhalve of de principaal alle dwingend rechtelijke verplichtingen uit het agentuurwet nakomt. Zo niet, kun je wellicht opzeggen onder behoud van de vergoeding.

TIP voor principalen: Kijk goed dat je de agent geen handvat voor een ausgleicherhaltende Kuendigung geeft.

Meer weten over het recht van handelsagenten in Duitsland? Neemt u dan op met mevrouw G. Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.