Het registreren van een merk in Duitsland (vervolg)

Het registreren van een merk in Duitsland (vervolg)

In het kader van de inschrijvingsprocedure wordt getoetst of er “absolute gronden” zijn die een registratie in de weg staan. Tot deze absolute gronden behoort bijv. dat het merk slechts beschrijvend is of enig onderscheidend vermogen mist, er sprake is van misleiding van het publiek of in strijd is met de goede zeden.

Wordt een dergelijke grond geconstateerd, dan volgt een Beanstandungsbescheid met een termijn waarbinnen de aanvrager stelling kan nemen. Blijft het DPMA bij haar mening, dan volgt een Zurueckweisungsbeschluss waartegen bezwaar kan worden ingediend.

Wordt vervolgd.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.