Handelsagenten ( Waarschuwing!!! gebruik nooit het CDH contract)

Handelsagenten ( Waarschuwing!!! gebruik nooit het CDH contract)

Wij hebben het er al vaker over gehad. De tweetalige agentuurcontracten die door Duitse handelsagenten aan de Nederlandse principaal worden voorgelegd. Ze lijken zo redelijk en het grote voordeel is dat zij zowel in het Duits als in het Nederlands zijn geformuleerd. Er staan absoluut geen “enge” dingen in en het lijkt dan ook redelijk om de samenwerking middels deze goedkope oplossing gestalte te geven. Bovendien zijn zij opgesteld door een branchevereniging (Centralverband Deutscher Handelsvertreter CDH) en het zal derhalve in Duitsland wel gebruikelijk zijn om onder deze condities te werken.

Het feit dat de branchevereniging van handelsagenten de uitgever is van deze contracten zou u moeten waarschuwen. Logisch dat hun contract zo optimaal mogelijk is voor hun leden. En toch staan er op het eerste oog voor de principaal geen nadelige dingen in. De reden hiervoor is dat men in feite de wettelijke bepalingen omtrent de agentuur herhaalt. Echter, de wet voorziet de mogelijkheid om van deze bepalingen af te wijken.

Voorbeeld: de wet voorziet dat de agent reeds op het moment van het schrijven van de order recht heeft op uitbetaling van de volledige provisie over de opdracht.

Als principaal wilt u echter pas provisie betalen op het moment dat ook de klant heeft betaald. Dat kan zonder meer*, maar dan moet u het wel met de agent overeenkomen.

Zo zijn talloze individuele variaties binnen een overeenkomst mogelijk. De CDH overeenkomst laat hier echter geen ruimte voor.

NB Agentuurovereenkomsten zijn maatwerk waarin de individuele afspraken omtrent de wederzijdse rechten en plichten, het gebied, de omvang van de vertegenwoordiging, de hoogte, de manier van berekenen en uitbetalen van provisie etc. nauwkeurig moeten worden geformuleerd. Standaardcontracten bieden hier geen oplossing, omdat zij niet ingaan op uw individuele wensen.

(* De agent heeft echter wel recht op een voorschot op zijn provisie)

Meer weten over agentuurrecht in Duitsland? Neem contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.