Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers (ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen)

Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers (ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen)

Dat ons kantoor voor Nederlandse en Belgische bedrijven de lonen, sociale lasten en loonbelasting berekent, (uit)betaalt en indien gewenst ook de vragen van de Duitse werknemers op deze gebieden beantwoordt, weet u al. Vooral de puenktliche betaling van sociale premies en loonbelasting via ons kantoor bespaart de buitenlandse bedrijven veel ellende en aanzienlijke rompslomp.

Edoch, er zijn altijd weer do-it-yourselfers die het wiel weer zelf willen uitvinden. Omdat klussen zonder handleiding niet echt opschiet, zullen wij proberen deze lieden wegwijs te maken. In de loop der tijd zal zodoende een database ontstaan met allerlei informatie omtrent het verlonen van medewerkers in Duitsland. Gezien u toch de Duitse vakterminologie nodig heeft om zelf de aangifte te doen zal een gedeelte van de informatie in het Duits gesteld zijn.

Deel 2 Arbeitslohn – De Duitse definitie van arbeidsloon

Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhaeltnis zufließen. Es ist unerheblich, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form die Einnahmen gewaehrt werden.

Zum Arbeitslohn gehoeren auch

  • Einnahmen im Hinblick auf ein künftiges Dienstverhältnis;
  • Einnahmen aus einem frueheren Dienstverhaeltnis, unabhaengig davon, ob sie dem zunaechst Bezugsberechtigten oder seinem Rechtsnachfolger zufließen. Bezuege, die ganz oder teilweise auf früheren Beitragsleistungen des Bezugsberechtigten oder seines Rechtsvorgängers beruhen, gehoeren nicht zum Arbeitslohn, es sei denn, daß die Beitragsleistungen Werbungskosten gewesen sind;
  • Ausgaben, die ein Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder diesem nahestehende Personen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters oder des Todes abzusichern (Zukunftssicherung). Voraussetzung ist, daß der Arbeitnehmer der Zukunftssicherung ausdruecklich oder stillschweigend zustimmt. Ist bei einer Zukunftssicherung fuer mehrere Arbeitnehmer oder diesen nahestehende Personen in Form einer Gruppenversicherung oder Pauschalversicherung der für den einzelnen Arbeitnehmer geleistete Teil der Ausgaben nicht in anderer Weise zu ermitteln, so sind die Ausgaben nach der Zahl der gesicherten Arbeitnehmer auf diese aufzuteilen. Nicht zum Arbeitslohn gehören Ausgaben, die nur dazu dienen, dem Arbeitgeber die Mittel zur Leistung einer dem Arbeitnehmer zugesagten Versorgung zu verschaffen;
  • Entschaedigungen, die dem Arbeitnehmer oder seinem Rechtsnachfolger als Ersatz fuer entgangenen oder entgehenden Arbeitslohn oder für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit gewaehrt werden;
  • besondere Zuwendungen, die auf Grund des Dienstverhaeltnisses oder eines frueheren Dienstverhältnisses gewaehrt werden, zum Beispiel Zuschuesse im Krankheitsfall;
  • besondere Entlohnungen für Dienste, die ueber die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistet werden, wie Entlohnung für Ueberstunden, Ueberschichten, Sonntagsarbeit;
  • Lohnzuschlaege, die wegen der Besonderheit der Arbeit gewaehrt werden;
  • Entschaedigungen für Nebenaemter und Nebenbeschaeftigungen im Rahmen eines Dienstverhaeltnisses.

Waarschuwing: De wettelijke regelingen omtrent lonen, sociale lasten en loonbelasting zijn aan permanente wijzigingen onderworpen. De alhier gegeven informatie geeft derhalve de stand van zaken op het datum van publicatie weer. Alvorens u zakelijke beslissingen in deze neemt adviseren wij u een ter zake deskundige te raadplegen.