Vloedcatastrofe in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen treft ook Nederlandse leveranciers en afnemers

Vloedcatastrofe in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen treft ook Nederlandse leveranciers en afnemers

Na aanleiding van de overstromingen met name in Zuid- en Oost-Duitsland hebben wij een groot aantal telefoontjes gekregen van (verontruste) Nederlandse ondernemers c.q. bedrijven.

Naast het medeleven dat tot uitdrukking werd gebracht m.b.t. deze nationale ramp (de schade bedraagt meer dan 15 miljard Euro) was echter ook (een gezond gevoel voor) eigenbelang in het spel.

Een bloemlezing van de gestelde vragen:

a)      Welke gebieden zijn getroffen?
b)      Wij hebben klanten in Zuid- en Oost-Duitsland, zijn die 
         getroffen?
c)      Hoe moet ik omgaan met mijn toeleverancier aldaar? Ik
         ben niet zeker dat zij hun leveringsverplichtingen daadwerkelijk
         kunnen nakomen.
d)      Wij ontwikkelen een machine voor een bedrijf in het gebied…en nu…?
e)      Wat is met onze opeisbare vorderingen die onder verwijzing naar
         de catastrofe niet betaald worden?
f)       Er komt toch geld vanuit de overheid. Bestaat de mogelijkheid
         om via een cessie onze rekeningen betaald te krijgen? (neen).
g)      Hoe betrouwbaar is een twee maanden oude kredietinformatie 
         over een bedrijf uit de regio?
h)      Welke kansen ziet u voor het Nederlandse bedrijfsleven?
         (of :elk nadeel heeft z´n voordeel (I)).

Een aantal van deze vragen zal men in een gesprek met de afnemer/leverancier ter plaatse moeten ophelderen.

Vast staat echter dat een kredietinformatie van voor de catastrofe van geen enkele waarde meer is. Maar wat is de waarde van een nieuwe informatie, zelfs als het bedrijf niet getroffen is. Zegt dit iets over de vraag of hun toeleveranciers nog bestaan, of hun medewerkers wel bereid zijn om te werken terwijl hun huis in de puin ligt? Hebben zij veel regionale klanten die hun verplichtingen niet meer (kunnen) nakomen?

Voor de lezers van de nieuwsbrief hebben wij in elk geval de volgende tools, die het mogelijk maken te zien of er klanten/relaties in de getroffen gebieden zijn gevestigd:

a) Een kaart van de getroffen gebieden: Klik hier 

b) Een lijst van postcodes van de getroffen gemeentes. (Via een
     vergelijking met uw Duits klantenbestand kunt u snel zien of er
     wellicht problemen bij uw zakenrelaties zijn). Klik hier

Indien er voldoende belangstelling is om informatie over de concrete schade en daaruit voortvloeiende ook de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen, zullen wij een bijeenkomst met een schade-expert organiseren, die ter plaatse de aard en omvang van de schade heeft geanalyseerd.

Heeft u belangstelling voor een dergelijke bijeenkomst, laat het ons weten via een e-mail: nieuws@strick.de onder vemelding van: bijeenkomst schade-expert vloedcatastrofe