Bancaire incassovarianten in Duitsland (niet elke vorm van Lastschrifteinzug is zeker)

Bancaire incassovarianten in Duitsland (niet elke vorm van Lastschrifteinzug is zeker)

In Duitsland kennen wij twee vormen van het bancaire incasso die alle twee onder de naam “Lastschrift” bekend zijn.

a) het Einzugsermächtigungsverfahren: hier heeft de betrokkene
    onbeperkt het recht de afboeking te herroepen met het gevolg
    dat het geïncasseerde bedrag weer van uw rekening wordt
    afgeschreven, zonder dat u er enige invloed op heeft. Dit kan
    ook nog maanden na de bijschrijving geschieden!!!!!

b) het Abbuchungsauftragsverfahren: de debiteur moet de afboeking
     binnen 3 dagen nadat deze van zijn bankrekening is afgeschreven
     tegenspreken. Doet hij dat niet kan hij het afgeschreven bedrag niet
     meer terug (laten) boeken.

Het moge duidelijk zijn welke variant u moet kiezen.