De geheime bronnen van de (Duitse) fiscus

De “geheime” bronnen van de (Duitse) fiscus

Je staat er niet alle dagen bij stil, maar de fiscus wil graag weten hoe u financieel in elkaar zit. Volgens de FAZ beschikt de fiscus over meer bronnen, dan u denkt. Het lijkt mij dat e.e.a. niet alleen voor Duitsland van toepassing is, kijk maar naar de bronnen:

a) U zelf

Als belastingplichtige dient u aan de fiscus alle gegevens omtrent uw inkomen te verschaffen in het kader van de algemene Auskunftspflicht.

b) Andere personen

Anonieme tips worden serieus genomen. Zij zijn namelijk meestal afkomstig van familieleden van de belastingplichtige of van diens medewerkers. De motivatie strekt van een familieruzie over teleurgestelde liefde tot ontslagperikelen of simpelweg afgunst.

Daarbij constateert de fiscus een steeds hogere kwaliteit van de informatie. Ging het vroeger vaak om algemene informatie dat iemand zwart werkt etc., heden ten dage, in het tijdperk van computers en online-banking, worden complete databestanden aangeleverd. Vooral in de periode na een weekend, feestdagen en vakanties heeft de fiscus het er maar druk mee. (Dus, vooral in deze perioden altijd aardig blijven zowel tegenover de echtgenote alsook de minnares).

c) Creditcards

Wist u dat creditcard bedrijven (in Duitsland) geen banken zijn en derhalve ook niet onder het bankgeheim vallen? Gevolg: de fiscus kan zonder moeite de gegevens over een periode van 10 jaar opvragen.

d) Kranten

Menigeen heeft een luxe villa of boot in het buitenland en regelt de verhuur ervan zelf. Om anoniem te blijven adverteert men in de krant onder nummer (of Chiffre, zoals wij in Duitsland zeggen). Uiteraard geldt het bankgeheim voor kranten al helemaal niet en moeten deze op verzoek van de fiscus de betrokken persoon benoemen.

e) Verzekeringen

In het kader van de fiscale bedrijfscontrole van verzekeraars wordt o.a. op hoge polissen m.b.t. inboedel en kunst gelet. Een controlemededeling aan de locale fiscus van de houder van dergelijke polissen is snel gedaan. Bent u officieel armlastig maar voor miljoenen verzekerd, dan vindt de fiscus dit enigszins vreemd.

f) Reisbureaus

In het kader van de fiscale bedrijfscontrole van reisbureaus wordt bij luxe reizen graag een controlemededeling aan de locale fiscus van de reiziger gedaan. Aldaar controleert men of de luxe reis überhaupt door het opgegeven inkomen is gedekt.

g) Bundeszentralamt fuer Steuern (BZSt)

Het BZSt is het centrale verzamelpunt voor de fiscus. Aldaar worden alle belangrijke basis – bankgegevens opgeslagen (niet de aparte mutaties). De fiscus kan dus in een oogopslag zien of u een rekening vergeten bent.

h) Meldingen uit het buitenland

Op basis van de EU-renterichtlijn melden o.a. de EU-landen alle “rentebetalingen” m.b.t. inwoners van Duitsland aan het BZSt die deze melding doorsluist naar de locale fiscus.

Omgekeerd worden alle Duitse rentebetalingen aan buitenlanders door het BZSt aan de buitenlandse fiscus gemeld. 

Bron: FAZ.Net

Meer weten over Duitse belastingen? Neemt u dan contact op met de heer
A. Ingenerf, de heer A. Craemer of de heer U. Meyer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.