Nieuwe wettelijke regelingen 2007

Nieuwe wettelijke regelingen 2007

1) Belasting

a) Mehrwertsteuer en Versicherungssteuer 19 procent (was 16 procent)

Vanaf 1 januari geldt het b.g. nieuwe tarief in Duitsland. Het lage btw-tarief van 7% voor onder andere levensmiddelen wordt niet gewijzigd.

b) Pendlerpauschale (reiskostenforfait)

Vanaf januari kunnen forensen reiskosten naar het werk pas vanaf de 21ste kilometer aftrekken. Vanaf 21 kilometer geldt een aftrekpost van 30 cent per kilometer als Sonderausgabe. E.e.a. geldt ook voor het reizen met het openbaar vervoer met een maximum van 4.500 euro voor bus- en treinkosten.

c) Sparerfreibetrag (vrijgestelde bedragen)

Voordeel uit sparen en beleggen wordt in Duitsland niet in een aparte box belast maar behoort tot het normale inkomen. Het voordeel wordt echter pas belast vanaf een bedrag van 750 euro voor ongehuwden en 1500 euro voor gehuwden (was 1.370 euro c.q. 2.740 euro).

d) Reichensteuer (een nieuw Duits woord)

Wer lang hat, kann lang haengen lassen zal de regering hebben gedacht en heeft een apart belastingtarief voor rijken ingevoerd. Was tot nu toe het maximale (lineaire) belastingtarief 42 procent plus solidariteitsheffing, zo geldt nu een maximum tarief van 45 procent voor inkomen boven de drempelwaarde van 250.000 euro c.q. 500.000 euro (ongehuwd/gehuwd). Uiteraard plus solidariteitsheffing.

Echter, inkomen uit onderneming wordt niet meegerekend. Een belasting voor (rijke) loonslaven en “vermogensrendementstrekkers” dus.

e) Haeusliches Arbeitszimmer (werkruimte thuis)

Kosten van werkruimte thuis zijn alleen nog aftrekbaar als deze werkruimte het middelpunt vormt van de algehele betriebliche und berufliche Taetigkeit.

2) Loonkosten

a) De verlaging van de WW-premie levert werkgevers en werknemers 17 miljard euro op.

De Duitse WW-premie daalt met 2,3 procent van 6,5 naar 4,2 procent. Door de daling van de loonkosten wordt het nog interessanter in Duitsland een vestiging op te zetten c.q. arbeidsplaatsen te creëren. De regering verwacht dan ook voor 2007 een daling van het aantal werklozen met ca. 500.000 (niet alleen vanwege deze maatregel, maar toch).

b) Stijging premie Rentenversicherung (AOW – premie)

De Duitse AOW – premie stijgt van 19,5 procent naar 19,9 procent.

c) Stijging premie ziektekostenverzekering

De Duitse ziektekostenverzekeraars hebben een verhoging van de premies aangekondigd. De stijgingspercentage varieert nogal van verzekering tot verzekering.

3) Elterngeld (een nieuw Duits woord) is superfokpremie

Voor alle kinderen die na 1 januari 2007 worden geboren, wordt oudergeld voor een periode van 12 maanden betaald. De opvoedende ouder ontvangt maar liefst 67 procent van het laatste nettosalaris met een maximum van 1.800 euro per maand. Om vooral ook mannen te stimuleren aan de opvoeding mee te werken, kan men ook nog twee bonusmaanden in de vorm van Partnermonate verdienen. Maximale opbrengst: 25.200 euro.

Bent u productief in de voortplanting, dan kunt u de betaling van oudergeld over de lengte van jaren volhouden. Om u daartoe aan te sporen kent de wet de superfokpremie in vorm van een Geschwisterbonus. Bij de geboorte van nog een kind binnen 36 maanden krijgt u een bonus van minimaal 75 euro tot maximaal 180 euro per maand.

De hoge kunst zal het echter zijn de ‘jackpot’ van deze regeling te kraken. Hiervoor moet u uw voortplantingsactiviteiten wel tot ongekende hoogte brengen en doelbewust meerlingen de wereld in helpen. Voor het tweede en elk verdere kind staat een bonus van 300 euro per maand.

Bovendien heeft elk kind het recht op Kindergeld ter hoogte van 154 euro per maand c.q. 179 euro vanaf het vierde kind.

Alle bedragen zijn belastingvrij en vrijgesteld van sociale premies; wel geldt er een progressievoorbehoud.

Voorbeeld

Om te oefenen een kind in 2007:

1.800 euro Elterngeld
 
 154 euro Kindergeld
————————–
1.954 euro per maand netto x 12 = 23.448 plus optie van 2 Partnermonate

Tweeling in 2008:

1.800 euro Elterngeld
 
180 euro Geschwisterbonus
  600 euro meerlingenpremie
   462 euro Kindergeld
———————————-
3.042 euro per maand netto x 12 = 36.504 euro plus optie van 2 Partnermonate

TIP: Als u toch voornemens bent kinderen te krijgen, zou u uit financieel oogpunt kunnen overwegen naar Duitsland te verhuizen. In het kader van de financiële planning is het wel zaak het netto inkomen van de opvoedende ouder in de periode van twaalf maanden voor de bevalling zo hoog mogelijk te laten zijn (2.700 euro netto per maand is voldoende:

2700 x 67% = 1.809 euro).

4) Kindergeld

De leeftijd tot wanneer Kindergeld wordt betaald, wordt teruggebracht naar 25 jaar (was 27).

5) Mini-jobs

De forfaitaire afdracht stijgt van 25 procent naar 30 procent

6) Regelsatz Sozialhilfe (bijstandsuitkering)

Voor geheel Duitsland geld een basisuitkering van 345 euro per maand.

7) Particuliere pensioenverzekering

De bijdragen aan een particuliere pensioenverzekering zijn voor 2006 met 62% en voor 2007 met 64% van belasting vrijgesteld. Ook in de volgende jaren stijgt de vrijstelling telkens met 2% zodat in het jaar 2015 100% van de bijdragen belastingvrij zijn. De uitkering is echter – anders dan voorheen – belast.

8) Verbindliche Auskunft door de Duitse fiscus

Het Duitse belastingrecht is een van de meest gecompliceerde ter wereld. Onder bepaalde omstandigheden kun je bij de fiscus een voorgenomen belastingconstructie laten toetsen. Tot nu toe was dit zonder kosten mogelijk. Vanaf nu moet worden betaald.

De beredenering spreekt voor zich: een bindend antwoord door de fiscus vergt van deze veel (denk)werk, omdat het belastingsysteem zo ingewikkeld is!

9) Bijmenging biobrandstof verplicht

Tot het jaar 2010 moet 6 % van de totale hoeveelheid diesel en benzine uit biobrandstof bestaan. Voor het jaar 2007 geldt een aandeel van 4,4 procent bij diesel en 2 % bij benzine.

10) Nieuwe eisen kredietverstrekking (een must voor iedere ondernemer)

Vanaf 1 januari zijn de nieuwe regels over het eigen vermogen voor kredietinstellingen van kracht (Basel II). Banken moeten de zakelijke risico´s gedifferentieerd registreren en de risico´s van klanten en contractpartners individueel “ranken” (Rating).

Hoe e.e.a. in Duitsland in z´n werk gaat kunt u gemakkelijk lezen op de interactieve website: www.ratingampel.de . Een must voor iedere ondernemer die in Duitsland kredieten wil aanvragen.

11) Registratie- en vergunningsplicht bij bemiddeling van verzekeringen

Tot nu toe was het beroep van bemiddelaar of adviseur van verzekeringen vrij toegankelijk. Nu is echter een registratie- en vergunningsplicht ingevoerd. De bemiddelaar/adviseur moet o.a. voldoen aan bepaalde kwalificatienormen, documentatie- en informatieverplichtingen naleven en beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

12) Sigarettenautomaten werken alleen nog maar met chip

Altijd een slofje thuis, in de auto en in de bureaulade of beschikken over een EC-kaart met een leeftijdskenmerk. Sigarettenautomaten in elk geval werken alleen nog maar op basis van een chip met leeftijdskenmerk.

13) Geen handelsklassen meer bij groente en fruit

De indeling in handelsklassen bij groente en fruit is vervallen vanwege het geringe economische belang ervan.

14) Duitsland krijgt een soort ABP

Tot op heden worden de pensioenen van de ambtenaren, rechters en soldaten uit de lopende staatskas betaald. Een pensioenfonds bestond niet en dat was ook de reden voor mijn stelling dat Duitsland eigenlijk nooit tot de Europese Monetaire Unie had mogen toetreden (deze latente staatsschuld is namelijk geweldig en gaat alle toetredingscriteria op dat gebied te boven).

Er is echter beterschap beloofd. Voor alle nieuwe ambtenaren worden vanaf 01-01-2007  stortingen gedaan in een kapitaalgedekt fonds opdat wij over ca. 40 jaar het zelfde niveau zullen bereiken als Nederland.

15) Uitbreiding MAUT op bepaalde Bundesstrassen

Na de invoering van het Maut-systeem voor de Duitse Autobahnen heeft menig transportondernemer ervoor gekozen de vrachtwagens via de naburige Bundesstrassen te laten rijden. Dit heeft aldaar tot overlast geleid.Voorlopig worden de volgende wegen aan de tolplicht onderworpen:

 B 75 ( Hamburg) tussen de A 261 en de A 253

B 4 tussen Hamburg Noord en Bad Bramstedt

B 9 vanaf de Franse grens tot de aansluiting Kandel Sued A 65

 Het zullen niet de laatste wegen zijn.

 

 

 

 

16) Auto´s krijgen sticker schadelijke stoffen

 

Vanaf 1 maart worden auto´s middels stickers in verschillende kleuren gekenmerkt op basis van de Schadstoffgruppe waarin zij zijn ingedeeld. Hierdoor wordt het mogelijk in voorkomende gevallen voor bepaalde auto´s een rijverbod in een regio uit te spreken als aldaar milieunormen worden overschreden.