Duitse fiscus vist in Nederlandse vijver

Duitse fiscus vist in Nederlandse vijver

Onder de titel “Steuerliche Erfassung in der Bundesrepublik Deutschland” verstuurt het Finanzamt Kleve ( de speerpunt fiscus voor alle Nederlandse bedrijven die in Duitsland  enigszins actief zijn ) op het moment talloze vragenformulieren aan Nederlandse bedrijven. Doel van deze actie is om te bekijken of een Nederlands bedrijf in Duitsland belastingplichtig is (een fiscale vaste inrichting heeft, zie ook de nieuwsbrieven juli, juni en mei 2002 over dit onderwerp).

De fiscus beroept zich op een melding m.b.t. het leveren van diensten c.q. uitvoeren van werkzaamheden door het Nederlandse bedrijf, die men heeft ontvangen. En natuurlijk rijst de vraag welke meldingen dat zouden kunnen zijn.

Welnu, zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld, is in Duitsland een nieuwe wettelijke regeling ter bestrijding van illegale activiteiten in werking getreden. In het kader van deze wet zijn alle overheidsinstanties nu in staat gesteld o.a. de gegevens m.b.t. buitenlandse bedrijven te matchen. Logisch, dat de fiscus hier dankbaar gebruik van zal maken.

Ook de fiscus zelf heeft zijn organisatiestructuur door het creëren van landenspeerpunten verbeterd. Zoals ook in Nederland gebruikelijk worden Duitse bedrijven regelmatig door de belastingdienst gecontroleerd. Wordt in het kader van een dergelijke controle nu een rekening van een Nederlands bedrijf aangetroffen, zo is het voor de controlerende inspecteur een kleinigheid om een kopie van deze rekening naar het Finanzamt in Kleve te zenden. Aldaar wordt wederom gekeken of er op basis van de in de rekening omschreven activiteiten een aanleiding bestaat te vermoeden dat er sprake is van een belastingplicht in Duitsland.

Verder zijn er Duitse bedrijven die op basis van de 15% regeling, waarna alle opdrachtgevers van bouwgerelateerde werkzaamheden 15% van het factuurbedrag moeten inhouden en aan de fiscus moeten afdragen, geld aan het Finanzamt Kleve over maken. Als het Nederlandse bedrijf voor diens werkzaamheden het geld bestemd is bij het Finanzamt niet bekend is, roept dit natuurlijk vraagtekens op.

Uiteindelijk zijn natuurlijk ook de meldingen in het kader van het Arbeitnehmer Entsendegesetz en de verzoeken tot restitutie van Duitse Mehrwertsteuer bij het Bundesamt für Finanzen een onuitputtelijke bron voor het Finanzamt.

Een voorbeeld van het vragenformulier kunt u hier downloaden, waarbij vermeld moet worden dat er verschillende versies bestaan. Klik hier

Belangrijk is dat u bij het beantwoorden van de vragen uiterst zorgvuldig te werk moet gaan omdat het voor degene, die de achter de vragen liggende intentie niet kent, vangvragen zijn. Met een goed bedoeld, maar onnozel antwoord maakt u uw bedrijf tot belastingplichtige in Duitsland. Laat u zich derhalve in elk geval door een ter zake deskundige bijstaan.

Meer weten?: Neemt u dan contact op met dhr. Meyer van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0