Het Lastschriftverfahren…

Het Lastschriftverfahren

In onze laatste nieuwsbrief zijn wij ingegaan op het Lastschriftverfahren. Onze lezer, de heer Alphons Langenhoff, van de ABN AMRO Düsseldorf stuurde ons de volgende aan- en opmerkingen, waarvoor onze dank, waarin hij onze stellingen (terecht) relativeert.

Beste Peter,

Hartelijk dank voor de toezending van je nieuwsbrief.

Een paar opmerkingen inzake het door jou gestelde bij punt 3: Bancaire incassovarianten in Duitsland.

Je stelt dat de betrokkene onbeperkt het recht heeft de afboeking te herroepen met alle gevolgen van dien.

Ik wil er graag op wijzen dat dit niet correct is. Betrokkene heeft een beperkt recht, en wel tot 6 weken na de laatste rekeningafsluiting die hij van zijn bank krijgt.

Voorbeeld:

Abbuchung vindt plaats op 3 januari 2002
– Klant heeft een rekening-courant die per kwartaal wordt afgesloten
– Afsluiting vindt dus plaats per 31.3.2002
– Klant kan tot 6 weken na 31.3.2002 storneren (10 mei 2002)

Ik geef toe het is lang, maar bij maandafsluitingen wordt deze termijn korter en het recht is tenslotte beperkt.

Bij Abbuchungsaufträge geef je aan dat de debiteur de afboeking binnen 3 dagen nadat deze van zijn bankrekening is afgeschreven moet “tegenspreken”.

Hiermee wordt de suggestie gewekt dat incassi welke d.m.v. het Abbuchungsverfahren werden geëffectueerd, op initiatief van de betrokkene kunnen worden teruggedraaid. (Uiteraard heeft de betrokken bank altijd het recht om binnen 3 bankwerkdagen te storneren wegens ontoereikend saldo)

Een betrokkene kan een Abbuchung alleen maar terugdraaien met als reden

Abbuchungsauftrag liegt nicht vor. Mocht een betrokkene deze reden gebruiken en de begustigde bank kan aantonen dat de machtiging er wel degelijk is (bij afsluiten Abbuchungsauftrag dient begunstigde bank een kopie te ontvangen), dan zal een verzoek tot stornering van de specifieke Abbuchung niet worden gehonoreerd. Slechts indien de bank in kennis gesteld wordt van het feit dat de Abbuchungsovereenkomst wordt opgezegd, dan zal zij aan toekomstige storno’s meewerken.

Met vriendelijke groet

Alphons Langenhoff
ABN AMRO Bank (Deutschland) AG