Belangrijke wijziging regels e-commerce

Belangrijke wijziging regels e-commerce

Doet u zaken o.a. via het internet dan dient u de afnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst te informeren (“belehren”) over de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Ook bent u verplicht de condities van de teruggave van goederen te omschrijven. Komt u deze verplichtingen niet na, dan kan de consument nog 6 maanden na de koop de zaak terugdraaien.

Per 31-07-02 is nu de mogelijkheid van een Nachbelehrung ( informatie achteraf) ingevoerd.

Omdat er enige onduidelijkheid heerst omtrent een juiste Belehrung heeft het Ministerie van Justitie nu een tweetal Muster-Belehrungen geformuleerd. De tekst treft u hier aan: Klik hier