Engelse Ltd. gevaarlijk en duur

Engelse Ltd. gevaarlijk en duur

De oprichting van een Ltd. wordt op Duitstalige internetpagina´s voor een bedrag tussen 180 en 700 euro aangeboden. “Een koopje, in verhouding met de kosten voor het verkrijgen van “beperkte aansprakelijkheid” volgens Nederlands of Duits recht,” zal uw calvinistische ziel zeggen.

Echter, er bestaat naar Engels recht het gevaar van persoonlijke aansprakelijkheid van de organen van een vennootschap op basis van Lifting the Corporate veil, wrongful trading” of fraudulent trading.

Voorts is voor het geval de Ltd. uitsluitend in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooit, ook het Duitse faillissementsrecht van toepassing, omdat er sprake is van een Scheinauslandsgesellschaft. Hier komt men dan in aanraking met een eventuele persoonlijke aansprakelijkheid op basis van Insolvenzverschleppung of Masseschmaelerung.

Meer weten over het oprichten van een bedrijf in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F.B. Heinzel. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.