Regels voor het zetten van een handtekening in Duitsland

Regels voor het zetten van een handtekening in Duitsland

Wij zien regelmatig brieven van “Nederlandse” GmbH´s in Duitsland die (vriendelijk geformuleerd) nogal wat vraagtekens bij de Duitse lezer moeten oproepen. Daarbij maakt een handtekening op de verkeerde plaats een uiterst onprofessionele indruk. Wat is in Duitsland gebruikelijk?

In het volgende overzicht treft u een typische Duitse Unterschriftenregelung aan, zoals die in talloze bedrijven wordt gebruikt.

Conform de telkens verstrekte volmacht worden brieven en documenten met de volgende toevoegingen ondertekend:

funktie                             toevoeging

Geschäftsführer                        Geschäftsführer
Prokuristen:                                ppa.
Handlungsbevollmächtigte:     i.V. (in Vertretung)
alle andere medewerkers        i.A. (im Auftrag)

Brieven aan derden worden (over het algemeen) door twee medewerkers ondertekend. De tweede handtekening is die van de in rang meerdere. De meerdere ondertekent aan de linker kant!!!!

Beschikken de ondertekenaars over de zelfde volmacht (zijn zij gelijk in rang) ondertekent de voor de inhoud verantwoordelijke op de linker kant.

Zoals u ziet is de Linksunterzeichner altijd de belangrijkere figuur. Dit feit is bij elke Duitser ingebakken. U kunt zich voorstellen wat voor een indruk het maakt als de Nederlandse Geschäftsführer aan de rechter kant ondertekent naast zijn verkoopleider. Hij wordt niet meer serieus genomen in het zakelijke verkeer.