Huurders kunnen met termijn van drie maanden opzeggen

Huurders kunnen met termijn van drie maanden opzeggen

Belegging in o.g. betekent omgaan met huurders.Vanuit deze achtergrond zullen wij in de toekomst regelmatig over de ontwikkelingen van het Duitse huurrecht berichten. Heden gaat het om de huur van woonruimte.
Met de invoering van het nieuwe huurrecht per 01-09-2001 kon een daarna afgesloten huurovereenkomst m.b.t. woonruimte met een opzegtermijn van drie maanden door de huurder worden opgezegd.

Echter, voor “oude” contracten waarin overeengekomen was dat voor de huurder een langere opzegtermijn zou gelden werd een overgangsregeling gecreëerd, volgens welke de langere termijn van toepassing was. Het spreekt voor zich dat een dergelijke regeling de alom gewenste mobiliteit van de burger beperkt.

Per 01-06-2005 geldt echter op basis van een nieuwe wettelijke regeling dat ook “oude” contracten, die in de vorm van algemene voorwaarden een langere opzegtermijn voor de huurder voorzien, door de huurder met een termijn van drie maanden kunnen worden opgezegd.

Meer weten over Duits huurrecht, zowel voor bedrijfsruimte als voor woonruimte? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.