Programma “kapitaal voor arbeid” verschaft kredieten voor het MKB

Programma “kapitaal voor arbeid” verschaft kredieten voor het MKB

Bedrijven die werklozen in dienst nemen en in verband hiermede financieringsbehoeftes hebben, kunnen kredieten tot € 100.000 per werkloze ontvangen. In het kader van de “Job-Floater” (zie vorige nieuwsbrief) wordt een werkloze op deze manier van “Job-Kapitaal” voorzien. Het krediet bestaat uit twee componenten:

a.) een Förderkredit van de Kreditanstalt für Wiederaufbau
     (KFW) t/m € 50.000
b.) een krediet van de huisbankier t/m € 50.000 waarbij het 
     krediet van de huisbank volledig gewaarborgd wordt door
     de KFW en derhalve als eigen kapitaal-component kan worden
     beschouwd.

Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de gebruikelijke loonsubsidies bij het in dienst nemen van werklozen.

Spannende vraag: komen ook Nederlandse bedrijven die een Duitse werkloze in dienst nemen hiervoor in aanmerking? Het zou eigenlijk wel moeten kunnen. De weg echter zal wel bezwaarlijk zijn. Wellicht iets voor uw branchevereniging om hierin te ondersteunen.