Incasseren van vorderingen in Duitsland

Incasseren van vorderingen in Duitsland

Het incasseren van vorderingen in Duitsland kent in het beginsel dezelfde uitgangspunten als een Nederlandse incassosituatie, namelijk het buitengerechtelijke incasso en het gerechtelijke incasso. Er bestaat echter een fundamenteel cultuurverschil tussen het Duitse en het Nederlandse rechtsstelsel. Terwijl het Nederlandse rechtsstelsel uitgaat van de voorrang van de crediteurenbescherming, staat in het Duitse rechtsstelsel de debiteurenbescherming voorop. Dit maakt een andere credit-management-aanpak voor Duitse debiteuren noodzakelijk.

In tegenstelling tot de Nederlandse praktijk gaat het Duitse stelsel ervan uit dat de debiteur wel goede redenen zal hebben om een vordering niet te voldoen. Dit laatste leidt ertoe dat de ‘snelle’ incassomiddelen, zoals de bekende conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrequest in Duitsland (zo goed als) nooit kunnen worden gebruikt. Ook het ‘incasso kort-geding’ is in Duitsland geen werkzaam middel.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zal dit artikel successievelijk worden samengevat.
Meer informatie: http://www.strick.de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Liewes, hoofd van onze incassoafdeling, Tel: 0049-2821-7222-0