Arbeidsrecht: Aufhebungsvertrag en Sperrzeit

Arbeidsrecht: Aufhebungsvertrag en Sperrzeit

Een contract inzake beëindiging van het dienstverband (Aufhebungsvertrag) heeft als gevolg dat de werknemer voor een bepaalde tijd geen WW – uitkering zal ontvangen (Sperrzeit).

Achterliggende gedachte van deze regeling is dat de werknemer willens en wetens heeft meegewerkt aan de beëindiging van zijn inkomen uit werk en dat e.e.a. niet ten laste van de uitkeringsverstrekker mag gaan.

Ook als de werkgever in eerste instantie de arbeidsovereenkomst opzegt en in het vervolg met de werknemer een zgn. Abwicklungsvertrag afsluit is een Sperrzeit het gevolg.

Resultaat van deze situatie is dat de werknemer feitelijk onder geen beding (actief) aan de beëindiging van de arbeidsrelatie mag meewerken.

Om toch tot het gewenste resultaat te komen blijven er in grote lijnen twee opties over:

  1. De werkgever zegt om bedrijfseconomische redenen op en attendeert de werknemer in het kader van de opzegging erop dat voor het geval deze niet binnen drie weken verweer aantekent hij een nader becijferde Abfindung zal ontvangen.

Het aangeboden bedrag mag hoger of lager zijn dan de in de wet genoemde regeling van 0,5 maandsalaris per gewerkt jaar. Laat de werknemer de dagvaardingstermijn verstrijken – in Duitsland kennen wij (op uitzonderingen na) niet het systeem van aanvragen van een ontslagvergunning door de werkgever, maar moet de werknemer het ontslag gerechtelijk aanvechten – moet het aangeboden bedrag worden uitbetaald. Een Sperrzeit valt niet te verwachten omdat de werknemer een wettelijke regeling heeft toegepast. 

   b.    De werkgever zegt om welke reden dan ook op, de werknemer vecht de opzegging binnen het wettelijke termijn gerechtelijk aan en bij de 
          arbeidsrechter wordt een schikking getroffen (met of zonder Abfindung). Ook hier zal over het algemeen geen Sperrzeit het gevolg zijn omdat
          schikkingen bij de rechter een aparte status hebben.

 Waarschuwing! Er zijn dus wel degelijk oplossingen te vinden voor een beëindiging “met wederzijds goedvinden” zonder Sperre. Maar let op, het arbeidsbureau wil in het vervolg van de werkgever een verklaring omtrent de redenen van het ontslag in het kader van de Arbeitsbescheinigung zien. En hier gaat het vaak fout. Als de personeelsfunctionaris bij het invullen van het formulier memoreert aan een tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraak hebben wij de hele trukendoos voor niets opengetrokken.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.