Het registreren van een merk in Duitsland (vervolg)

Het registreren van een merk in Duitsland (vervolg)

In de vorige aflevering zijn wij begonnen met de uitleg van de procedure bij het DPMA. Heden deel 2 van deze procedure.

Het DPMA toetst of de vereisten voor het toekennen van de Anmeldetag zijn vervuld zodat de tijdsrang kan worden bepaald. Dit vereist dat de identiteit van de aanmelder bekend is, een reproductie van het merk ter beschikking staat en een overzicht van de goederen en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, beschikbaar is.

Voor het geval deze of andere gegevens onvolledig zijn of ontbreken, wordt de aanmelder middels een beschikking gesommeerd de stukken binnen een bepaalde termijn aan te zuiveren. Geschiedt dit niet binnen de gestelde termijn, dan geldt de aanvraag als ingetrokken. Ontbreken andere formele vereisten wordt de aanvraag middels beschikking afgewezen.

Is het verzoek tot inschrijving middels beschikking afgewezen omdat een door het DPMA gestelde termijn is overschreden, dan kan de aanvrager binnen een maand na betekening van de beschikking om verdere behandeling van zijn aanvraag verzoeken. Binnen deze termijn van een maand moet hij echter euro 100 hebben betaald en ook de door het DPMA in de beschikking geëiste handelingen hebben verricht.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.