Handelsagenten (veel gestelde vragen)

Handelsagenten (veel gestelde vragen)

Wanneer ontstaat het recht op provisie van een handelsagent?

Het recht op provisie van een handelsagent ontstaat reeds met het sluiten van de overeenkomst tussen de principaal en de klant. Wordt de agentuurovereenkomst tussentijds beëindigd, dan heeft dit geen invloed op het recht op provisie aan de zijde van de agent. De provisie is opeisbaar op de laatste dag van de maand wanneer de provisie volgens de wet (of het contract) moet worden afgerekend.

Meer weten over agentuurrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.