Creditmanagement en incasso in Duitsland

Creditmanagement en incasso in Duitsland

In de vorige aflevering hebben wij gesproken over de tools die ter beschikking staan om de financiële gegoedheid van een Duitse afnemer te toetsen. Heden zullen wij het hebben over de beslissing over (de hoogte van) een kredietlimiet.

Er bestaat uiteraard geen vast schema om de hoogte van een kredietlimiet te bepalen. Echter, de volgende criteria zullen over het algemeen de doorslag geven:

  • Kredietbehoefte van de afnemer; deze resulteert uit de maandelijkse omzetten en de betalingstermijn. Bedraagt de maandomzet € 50.000,– met een betalingstermijn van 6 weken, dan bestaat een kredietbehoefte van € 75.000,–;
  • Boniteit van de afnemer; de gegoedheid van de afnemer is van beslissend belang. De beoordeling kan alleen geschieden op basis van een groot aantal gekwalificeerde gegevens (zie eerdere afleveringen);
  • ‘Leeftijd’ van de afnemer; ca. 50 percent van alle faillissementen betreft bedrijven die nog geen vijf jaar bestaan;
  • Managementkwaliteiten; uit onderzoeken blijkt dat veel faillissementen voortvloeien uit slecht management. Het is dan ook zaak informatie in te winnen over de kwaliteiten van het management (persoonlijk/zakelijk);
  • Marktpositie; de concurrentiedruk is groot in een globaliserende wereld. Belangrijke aandachtspunten zijn dan ook: de brancheconjunctuur, het product,  de prijspolitiek,  het innovatiepotentieel van de afnemer en verkoopkanalen;
  • Mogelijkheden en kosten van financiering; uw volume aan leverancierskrediet wordt bepaald door uw eigen financiële mogelijkheden. De totale hoogte die u kunt verstrekken wordt bepaald door uw eigen liquiditeit en eventueel noodzakelijke herfinancieringsmiddelen;
  • Zekerheden; (verlengd)eigendomsvoorbehoud, borgtochten, bankgaranties en fiduciaire eigendomsoverdracht kunnen pleiten voor een hoger kredietlimiet.

Meer weten over creditmanagement in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer J. Schneider-Maessen. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.