Lijnrijders vanaf 01-01-2003 in Duitsland belastingplichtig

Lijnrijders vanaf 01-01-2003 in Duitsland belastingplichtig

Zoals reeds in verschillende nieuwsbrieven september en oktober geschreven, is Duitsland bezig om te bekijken of Nederlandse bedrijven wellicht doormiddel van hun activiteiten in Duitsland belastingplichtig zijn.

Via de „regeling inzake winst-toerekening aan de in Duitsland gelegen vaste inrichtingen van Nederlandse bloemenhandelaren” van 25 juli 2002 is nu vastgelegd, dat de ambulante bloemen(groot)handel m.b.t. de omzetten in Duitsland aldaar ook belastingplichtig is.

De chauffeur van een Nederlandse bloemengroothandel die bloemen aan een Duitse afnemer verkoopt wordt als „vaste vertegenwoordiger” van het Nederlandse bedrijf in Duitsland beschouwd. Gevolg: de winst uit deze transacties in Duitsland te belasten. Voor de berekening van de af te dragen belasting is tussen Duitsland en Nederland een verdelingsregeling afgesproken.

De regeling (die breder is dan wij hier in de nieuwsbrief kunnen weergeven) gaat over inkomsten cq. vennootschapbelasting. Er komt echter o.i. meer bij kijken.

Als er sprake van een vaste inrichting is, moet dus ook met Duitse BTW worden gefactureerd en zal deze ook moeten worden afgedragen. Ook zal de chauffeur in Duitsland loonbelastingplichtig worden, hetgeen de hypotheekrenteaftrek in Nederland zal beïvloeden. Uiteindelijk is ook Duitse Gewerbesteuer verschuldigd, een gemeentebelasting. E.e.a. houdt in dat de omzetten per gemeente van de afnemer(s) zullen moeten worden berekend en aldaar moeten worden afgedragen.

Het wordt tijd voor een gesprek met uw belastingadviseur als u in de branche actief bent. Wellicht is een Duitse GmbH in dit soort gevallen een oplossing.

Meer weten? Neemt u dan contact op met dhr. Crämer van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0