Incasseren van vorderingen in Duitsland

Incasseren van vorderingen in Duitsland

Kredietinformatie

Zoals bekend, is wanbetaling niet een probleem dat onstaat als de debiteur verzuimt te betalen. Op dat moment worden wij alleen geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De basis van het probleem had wellicht reeds bij de acceptatie van de order, die zo aantrekkelijk leek, geconstateerd kunnen worden, indien men kredietinformatie op de afnemer had getrokken. Weliswaar geven kredietinformaties geen zekerheid over de toekomstige betaling, zij geven wel een eerste indicatie over de afnemer. Wanneer is het bedrijf opgericht, hoeveel omzet is in de laatste jaren gemiddeld gerealiseerd, heeft het bedrijf eigen onroerende zaken of zijn er incassoprocedures c.q. executiemaatregelen bekend? Op basis van deze informatie kan men een eerste indruk van de afnemer krijgen.

Gezien de Duitse wet van privacy bestaan er maar beperkte mogelijkheden om de financiële gegoedheid van derden grondig te toetsen. Het is derhalve zinvol zich persoonlijk van de afnemer een indruk te verschaffen, bijvoorbeeld door een bezoek aan het bedrijf van de afnemer te brengen. Indicatoren voor de (financiële) situatie van een bedrijf kunnen zijn: het personeelsbestand, de staat van het gebouw waarin het bedrijf gevestigd is, onderhoud van het parkeerterrein of simpelweg een babbeltje met de receptioniste of andere medewerkers. Mocht het ondanks het vooronderzoek tot een incassosituatie komen, dan is, gezien het feit dat een conservatoir beslag zo goed als onmogelijk is, snelheid van handelen van groot belang.

De kosten voor een kredietinformatie vallen mee. Ons kantoor berekend hiervoor de onderstaande kosten:

  Soort informatie Kosten
1. Handelsregisterauszug € 37,50
2. EMA-Anfrage (Uittreksel bevolkingsregister) € 37,50
3. Kredietinformatie  
 

Normaal

€ 52,50
 

Spoed

€ 92,50

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zal dit artikel successievelijk worden samengevat. Meer informatie: http://www.strick.de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Liewes, hoofd van onze incassoafdeling, Tel: 0049-2821-7222-0