“Lijnrijdersregeling” wellicht ook voor andere branches van toepassing?

“Lijnrijdersregeling” wellicht ook voor andere branches van toepassing?

Uit gesprekken met diverse deskundigen is ons gebleken dat ervan uitgegaan kan worden dat de Duitse fiscus de boven omschreven regeling wellicht ook buiten de bloemensector zal toepassen. Wij zullen de algehele kwestie met het Finanzamt in Kleve, die bevoegd is voor alle Nederlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn, bespreken en u over de resultaten berichten.