Vecht de werknemer zijn ontslag te laat aan, dan is ook een onterechte opzegging rechtsgeldig

Vecht de werknemer zijn ontslag te laat aan, dan is ook een onterechte opzegging rechtsgeldig

Na ontvangst van de ontslagbrief moet een werknemer binnen 3 weken naar de rechter stappen als hij/zij het niet eens is met het ontslag. Doet hij/zij dat niet (op tijd), verliest hij/zij het recht van spreken, ook al was de opzegging ten onrechte.

Meer weten over arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.