Zomaar even in Duitsland werken…dat kan niet!!! -deel V- (Minister Eichel kondigt nog strengere controles aan)

Terug naar het formulier

De volgende vraag gaat over deverantwortlich Handelnder”, dus degene die namens het bedrijf (vaktechnisch) toezicht houdt op de werkzaamheden. Zijn naam en (volledig uitgeschreven) voornaam zijn aan te geven, eveneens zijn adres in Duitsland.

Zustellungsbevollmaechtigter
Een verdere vraag betreft de betekeningsbevoegde persoon in Duitsland, de zgn. Zustellungsbevollmaechtigter. Ook hier zijn naam en adres in Duitsland aan te geven. De Zustellungsbevollmaechtigter is een belangrijke schakel in het algehele spel, want aldaar worden alle belangrijke stukken i.v.m. het Arbeitnehmer-Entsendegesetz door de overheid betekend. Deze stukken zullen over het algemeen de processen verbaal i.v.m. een overtreding, het verzoek tot stellingname of reeds de boetebeschikkingen zijn. Vooral de laatste baren zorgen. Wordt een boete betekend, dan moet men als Nederlandse ondernemer binnen 14 dagen na betekening verweer aantekenen, anders is de boete in kracht van gewijsde getreden en kan men er niets meer aan doen. Is het boetebedrag bijv. € 20.000,–en men heeft goede argumenten om er tegenin te gaan, maar men is te laat met reageren, dan is dat bijzonder vervelend.

Problematisch is in zoverre dat de Zustellungbevollmaechtigter het hele jaar door tijdens kantoortijden bereikbaar moet zijn en ook de ontvangen post onmiddellijk moet doorsturen. De postlooptijd tussen Duitsland en Nederland bedraagt immers tussen de twee en 17 dagen (ongeacht wat de PTT of de Duitse TPG ook willen doen geloven, zoals ons kantoor dagelijks meemaakt). Vanuit deze achtergrond bevelen wij dan ook aan om de relevante post onmiddellijk per fax door te sturen. Helaas zien wij dit regelmatig mis gaan omdat  een „goedkoop” ingehuurde relatie het helaas is vergeten. Wij bevelen dan ook aan een professionele partij hiervoor aan te stellen. Indien gewenst kunnen wij hierin ook bemiddelen.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Klik hier voor deel I, deel II, deel III en deel IV.

Meer weten over het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.