Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

Fiscaliteit

Zoals reeds gezegd kent het Arbeitnehmer-Entsendegesetz ook een fiscale dimensie. Immers, via de kopie die het Finanzamt te Kleve van uw aanmelding ontvangt, kan men gemakkelijk nagaan hoe vaak en voor welke periode u werkzaamheden in Duitsland uitvoert. Dit is belangrijke informatie voor de Duitse fiscus omdat u op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wellicht verplicht bent om over uw winsten uit de Duitse operaties in Duitsland belasting te betalen.

„Vaste inrichting“

Duitsland is heffingsbevoegd als uw werkzaamheden worden aangemerkt als een fiscale „vaste inrichting“. Anders dan het woord „vast“ doet vermoeden gaat het niet alleen om de vraag of u in Duitsland kantoor houdt of een werkplaats heeft, maar om de vraag hoe structureel u in Duitsland werkt.

Een fiscale vaste inrichting ontstaat bij voorbeeld als u langer dan een jaar aan een Duits project werkt  of meerdere projecten (die met elkaar in verband staan) en bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden duren. Ook via een zgn. vaste vertegenwoordiger kunt u in Duitsland belastingplichtig worden. De vaste vertegenwoordiger is een persoon die namens uw bedrijf is gerechtigd in Duitsland contracten voor u af te sluiten en dit ook doet. Als u bij voorbeeld een contract met een Duits bedrijf sluit en boven de handtekeningenlijst zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer een Duitse plaatsnaam staat, betekent dit dat de overeenkomst in Duitsland is tot stand gekomen. Voor de fiscus een sterke aanwijzing dat er sprake is van belastingplicht in Duitsland.

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer N. Welchering. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.