Het Steuervergünstigungsabbaugesetz

Het Steuervergünstigungsabbaugesetz

Deze uitgave van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland heeft in delen een fiscaal tintje. Dit komt omdat de nieuwe (oude) regering het zwaartepunt van haar handelen in de eerste periode na de verkiezingen op het vullen van de staatskas heeft gericht. Op een chaotisch manier zijn de afgelopen weken allerlei wilde plannen ontworpen, openlijk besproken en regelmatig uiterlijk de volgende dag al weer verworpen. In verhouding met de door de zittende Duitse regering geleverde prestatie is de LPF in Nederland een toonbeeld van orde en rust.

Uiteindelijk is op 20 november j.l. een kabinetsbesluit omtrent de nieuwe belastingwetten genomen (niet zonder dat er op het laatste moment weer een groot aantal wijzigingen zijn doorgevoerd). Wij hebben de belangrijkste punten voor u vertaald en zijn daarbij van de tekst uitgegaan die de regering op het internet heeft gepubliceerd. Veiligheidshalve raden wij u aan om alvorens u beslissingen op basis van de volgende informatie neemt, eerst nog even te checken of men in Berlijn niet weer iets heeft veranderd ( u begrijpt het, het vertrouwen is weg). Ook dient u rekening te houden met het feit dat de wetsontwerpen of door de bondsraad of in de parlamentaire discussie nog veranderd kunnen worden.

De verdere stappen zijn als volgt gepland:

20-12-2002
eerste behandeling van het wetsontwerp in de Bundesrat (eerste kamer)

17-01-2003
eerste behandeling van het wetsontwerp in de Bundestag (tweede kamer)

21-02-2003
definitief besluit door de Bundestag

14-03-2003
definitief besluit door de Bundesrat

01-04-2003
in werking treden van een groot aantal maatregelen (gedeeltelijk met terugwerkende kracht!!)