Quo vadis, Germania? (Omzetbelasting)

Quo vadis, Germania? (Omzetbelasting)

De Duitse Minister van Financien, dhr. Hans Eichel heeft als ultiem middel om de (lege) staatskas te vullen het “Verrassingsei” (KinderSurprise) ontdekt. Het ei is van chocolade en valt derhalve als levensmiddel onder het lage BTW-tarief. De belastingexperts van het ministerie hebben nu geconstateerd dat in het ei echter speelgoed verborgen zit en derhalve sprake is van een zgn. combi-artikel. Gevolg: de wetgeving m.b.t. omzetbelasting wordt aangepast en het hoge BTW-tarief voor combi-artikelen van toepassing wordt verklaard.

Ook andere sectoren die tot nu toe met een laag BTW-tarief werken, worden door de nieuwe regelingen getroffen: bloemen, sierplanten, levende dieren, zaden, vruchten, zaaigoed, stro, kaf, meststoffen, houtafval, houden van vee, plantenteelt, fokdieren, tandtechnici, tandartsen.