Quo vadis, Germania? (Inkomstenbelasting)

Quo vadis, Germania? (Inkomstenbelasting)

In het kort:

– bijtelling voor het privegebruik van de auto van 1% naar 1,5% ,
– lineaire afschrijving gebouwen naar standaard 2%
– afschaffing degressive afschrijving gebouwen
– uitbreiding belastingplicht bij verkoopwinst effecten
Eigenheimzulage wordt beperkt
– beperking verliesverrekening op max. 50% van de winst

Klik hier voor meer informatie over de (geplande) nieuwe regeling m.b.t. de inkomstenbelasting