Franchisenemers zijn vaak “werknemers”

Franchisenemers zijn vaak “werknemers”

“Ik wens jou veel personeel” is een gezegde dat men ook in Duitsland kent. Menig ondernemer doet dan ook van alles om deze ‘wens’ niet in vervulling te laten gaan. Een van de (vermeende) oplossing is dan ook, het (samen)werken met zelfstandige ondernemers op basis van een franchise contract.

Franchising betekent dat een ondernemer (de franchisegever) een in de praktijk succesvol gebleken zakelijk concept aan een andere ondernemer (de franchisenemer) ter beschikking stelt. De franchisenemer betaalt hiervoor aan de franchisegever over het algemeen een vergoeding die is gebaseerd op een percentage van de omzet plus een eenmalig fee voor de ontwikkeling van het concept. In ruil hiervoor ontvangt de franchisenemer een omvangrijk pakket van diensten, o.a. een beproeft assortiment, beschermde merknaam en marketingdiensten etc.

“Een zuivere zakelijke transactie tussen twee ondernemers”, zult u zeggen. En dat is het ook als de franchiseovereenkomst de franchisenemer niet in zijn doen en laten beperkt. Echter, menig franchisecontract voorziet regelingen waardoor de franchisenemer dusdanig onzelfstandig en afhankelijk van de franchisegever wordt, dat er sprake is van “schijnzelfstandigheid” in plaats van zelfstandigheid. Enkele voorbeelden:

  • De franchisenemer moet goederen bij bepaalde leveranciers tegen een tussen leverancier en franchisegever afgesproken prijs kopen;
  • Goederen van derden mogen maximaal x percent van de totale omzet uitmaken;
  • Voor het inkopen van goederen van derden is toestemming van de franchisegever nodig;
  • De franchisenemer heeft geen invloed op verkoopprijzen;
  • De zakelijke organisatie wordt door de franchisegever vastgelegd;
  • De franchisenemer moet elke werkdag tussen 09.00 – 18.00 uur bereikbaar zijn;
  • De franchisegever schrijft tot in detail de werkdag voor;
  • De franchisenemer moet zijn totale bedrijfsadministratie openleggen en maandelijks rapporteren.

Elk punt voor zich genomen zou niet tot een werknemerpositie van de franchisenemer leiden. Echter, bij elkaar opgeteld leiden de contractbedingen tot een beeld van economisch afhankelijk en onzelfstandig persoon. Het gevolg: de franchisenemer muteert tot werknemer en geniet de bescherming van het arbeidsrecht. Bovendien komt een btw-kwestie om de hoek kijken en sociale lasten voor de werknemer moeten worden (na)betaald.

Meer weten over franchisecontracten en arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.