Bouwsector en dienstverlening: omgaan met openbare aanbestedingen in Duitsland

Bouwsector en dienstverlening: omgaan met openbare aanbestedingen in Duitsland

Jaarlijks wordt in Duitsland voor miljarden euro door de overheid en overheidsgerelateerde instellingen op het gebied van bouwprestaties en diensten ingekocht. Deze inkoop gaat over het algemeen via openbare aanbestedingen. Reden genoeg eens naar de systematiek van deze procedures te kijken, die in Duitsland onder de noemer Vergaberecht worden samengevat.

Het Vergaberecht is in Duitsland in verschillende (semi)wetten geregeld (voor de liefhebber: o.a. de VgV, GWB, VOB/A, VOB/B VOL/A, VOF). Deze regels omschrijven de rechten en plichten van de betrokken partijen voor zover een oeffentlicher Auftraggeber een oeffentlichen Auftrag aanbesteedt. Naast de technische dimensie van juist aanbesteden, betreffen deze regels ook de bescherming van de bieder, de zgn. Bieterschutz, Rechtsschutz, Konkurrentenschutz en Drittschutz.

De procedure:

 1. Inventarisatie van de behoefte door de opdrachtgever, het opstellen van het Leistungsverzeichnis en definitie van de toelatingscriteria (Eignung, Leistungsfähigkeit, Zuverlaessigkeit).
 2. Bekendmaking c.q. publicatie van de openbare aanbesteding.
 3. Oproep tot het indienen van een offerte t/m een bepaalde datum (Angebotsfrist).
 4. Beantwoorden van vragen van de bieders m.b.t. onduidelijkheid van het bestek tot afloop van de Angebotsfrist. Voor het geval de bieder notie heeft van procedurele fouten, dan dient hij deze onmiddellijk te melden om zodoende bij een latere procedure een goede positie te verwerven.
 5. Het indienen van het Angebot moet binnen de gestelde termijn plaatsvinden. Te laat binnengekomen Angebote worden uitgesloten. Denk eraan dat de postlooptijd tussen Nederland en Duitsland kan oplopen tot 14 dagen, zoals wij dagelijks op kantoor meemaken.
 6. LET OP de formele vereisten. Wij maken het regelmatig mee dat stukken (gedeeltelijk) in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld terwijl de Duitse taal vereist is. Een onherstelbare fout!
 7. Opening van de binnengekomen offertes.
 8. Toetsing of alle bieders aan de eisen van Eignung, Leistungsfaehigkeit en Zuverlaessigkeit hebben voldaan.
 9. Waardering van de offertes, wie is de wirtschaftlichster Anbieter. Dit hoeft niet altijd de goedkoopste te zijn omdat ook criteria zoals kwaliteit etc. een rol spelen.
 10. Vooraf – informatie aan de overige bieders aan wie beoogd wordt de opdracht te gunnen. De niet gekozen bieders kunnen de keuze (schriftelijk) laken en een Nachpruefungsverfahren opstarten bij de Vergabekammer, een onafhankelijke instelling.
 11. Gunning aan de wirtschaftlichsten Anbieter na afloop van een termijn van 14 dagen.

Meer weten over openbare aanbestedingen in Duitsland en de juridische mogelijkheden e.e.a. aan te vechten? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.