Mechatronica, metaal- en machinebouw en aanneming van werk

Mechatronica, metaal- en machinebouw en aanneming van werk

Werken op basis van een specifieke opdracht is een uitdaging. Helaas (voor juristen) zien wij regelmatig dat de technische kant van het verhaal prevaleert boven alles, vooral boven de documentatie.

Als een zaak na uitvoering van het werk bij ons komt, is er over het algemeen al iets mis gegaan. De (beweerde) fout kan baseren op een technische tekortkoming of een afwijkende visie over hetgeen contractueel overeen is gekomen.

Om te kunnen beoordelen waar e.e.a. aan schort is het van belang de afspraken onder de loep te nemen. En hiervoor is het belangrijk te beschikken over een ondertekende overeenkomst met ondertekende bijlagen annex wijzigingen (met datum) en alle geparafeerde tekeningen (met datum).

Dit spreekt voor zich, zult u zeggen en zonder enige twijfel heeft u alles op orde. Helaas moeten wij constateren dat in de gevallen waar het mis gaat, de documentatie niet op orde is. Het lijkt erop dat een onachtzaamheid in het begin van de opdracht zich maar voortsleept en uiteindelijk uitmondt in een gerechtelijk geschil. Wellicht was dit te voorkomen geweest als alle punten op een (gedocumenteerde) rij hadden gestaan.

Meer weten over het aannemen van een opdracht of het uitvoeren van een project? Neem contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.