Arbeidscontracten zijn vaak Algemene Voorwaarden

Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht

Hervorming van het verbintenissenrecht (Schuldrechtsreform)

Ook wat het arbeidsrecht betreft is er sinds 01-01-2002 in verband met de zgn. „Schuldrechtsreform”het e.e.a. gewijzigd in het BGB:

Arbeidscontracten die voor meerdere werknemers worden gebruikt, worden volgens de nieuwe regelingen m.b.t. de algemene voorwaarden getoetst.

Verrassende clausules of clausules die eenzijdig ten gunste van de werkgever zijn opgenomen, zijn niet meer rechtsgeldig.

De verjaringstermijnen zijn gewijzigd. Deze bedragen nu drie in plaats van twee jaar.

Contractuele boetes zijn niet meer zonder meer toegestaan en mogen niet te hoog zijn.