Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Het Duitse recht kent een integrale kostenvergoeding voor de verliezende partij ten aanzien van de ‘Gebühren’, waarbij het afhankelijk is van de rechter of ook de procureurskosten in alle gevallen op de wederpartij verhaald mogen worden. Bijkomende kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, worden afzonderlijk berekend. Ook hier gaat het om het belang en het aantal handelingen. Bij een gerechtelijke procedure op tegenspraak, bijvoorbeeld na het aantekenen van verweer in het kader van een ‘bevel tot betalingsprocedure’, dienen ‘dreigerichtskostengebühren’, berekend op basis van het belang van de zaak, als voorschot griffiekosten aan de rechtbank te worden betaald alvorens de procedure überhaupt op gang komt.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.